Palvelut

Perheoikeus

 • avioehtosopimukset
 • omaisuuden ositukset ja erottelut, erityisesti vaativat ositukset ja erottelut
 • muut perhevarallisuusasiat

Lapsioikeus

 • huolto ja asuminen
 • tapaamisoikeus
 • elatusapu
 • isyysasiat
 • huostaanottoasiat

Jäämistöoikeus

 • testamentit
 • muu jäämistö- ja verosuunnittelu
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot, erityisesti vaativat pesänselvitykset ja perinnönjaot


Sopimusoikeus

 • kauppakirjat ja                    -sopimukset
 • kaupalliset sopimukset
 • lahjakirjat
 • vuokrasopimukset
 • muut sopimukset

Asunto- ja kiinteistöoikeus

 • asuntojen ja kiinteistöjen laatuvirheet ja muut riidat
 • vuokrasopimusten irtisanominen ja purkaminen
 • lainhuudot, kiinnitykset ja muut kirjaamisasiat

Työoikeus

 • työsopimukset
 • palkka-asiat ja muut työsuhde-edut
 • muutosneuvottelut
 • työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen


Yhtiöoikeus

 • yrityksen perustaminen
 • yhtiömuodon muutokset
 • osakas- ja johtajasopimukset
 • yrityksen sulautuminen ja jakautuminen
 • liiketoiminnan luovutus ja muut yritysjärjestelyt

Vahingonkorvaus-oikeus

 • sopimusrikkomukset
 • rikosvahingot
 • potilasvahingot
 • vahinkoihin liittyvät vakuutusasiat

Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

 • riita-, rikos- ja hallintoasiat, rikosasioissa erityisesti ns. "white collar" -asiat ja muut talousrikokset
 • esitutkinta
 • oikeusturva-asiat
 • oikeusapuasiat
 • sovittelu, lapsiasioissa myös Follo-sovittelu