Asianajotoimisto Hirsimäki Ky

Härkitie 5 A 2, 37100 Nokia
Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa

Tfn 040 548 7901
Fax -keskus (03) 342 3760
E-post
   
Nättjänster 

Juridisk fråga

Du kan ställa en juridisk fråga eller framföra ett problem genom att fylla i punkterna nedan. Du får ett motiverat svar på din fråga eller ditt problem inom tre vardagar. Priset för tjänsten är 41 euro.

Ärende

Beskrivning av ärendet *

Bifoga fil

Bifoga fil

Bifoga fil

Avsändarens kontaktuppgifter
Namn *

E-post *

Telefon *

Adress *

BESTÄLLNINGSVILLKOR: Svaret skickas till avsändarens/beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Priset för nättjänsten är 41 euro. Fakturan sänds samtidigt med svaret till avsändarens/beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren godkänner avsändaren/beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Avsändaren/beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 15 §, när elektroniskt utförande av tjänsten med avsändarens/beställarens godkännande har påbörjats innan avbeställningstiden har upphört.

Jag accepterar beställningsvillkoren för nättjänsten.© KOSILA - Powered by DN 10