Asianajotoimisto Hirsimäki Ky

Härkitie 5 A 2, 37100 Nokia
Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa

Tfn 040 548 7901
Fax -keskus (03) 342 3760
E-post
   
Nättjänster 

Testamente

Beställ testamente genom att fylla i uppgifterna nedan. Priset för testamente är 91 euro.

Part 1
Namn *

Personbeteckning *

Adress *


Part 2
Namn

Personbeteckning

Adress


Det är fråga om inbördes testamente.

Testamentstagarens namn *

Testamentstagarens namn

Testamentstagarens namn

Testamentstagarens namn

Testamentet gäller all egendom.
Testamentet gäller en kvotdel av egendomen.
Storleken på kvotdelen (t.ex. 1/2)

Testamentet gäller viss egendom. Vilken egendom?
Specificering av egendomen

Testamentstagaren får äganderätt till egendomen.
Testamentstagaren får förvaltningsrätt till egendomen.
Testamentstagaren får annan rätt till egendomen. Vilken rätt?
Specificering av rätten/beskrivning

Tilläggsuppgifter

Beställarens kontaktuppgifter
Namn *

E-post *

Telefon *

Adress *

BESTÄLLNINGSVILLKOR: Testamentet skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Testamentet utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för rättsligheten av de uppgifter som uppgetts. Priset för testamente som beställs via nättjänsten är 91 euro. Fakturan sänds samtidigt med testamentet till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren godkänner beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 15 §, när elektroniskt utförande av tjänsten med beställarens godkännande har påbörjats innan avbeställningstiden har upphört.

Jag accepterar beställningsvillkoren för nättjänsten.© KOSILA - Powered by DN 10