Asianajotoimisto Hirsimäki Ky

Härkitie 5 A 2, 37100 Nokia
Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa

Tfn 040 548 7901
Fax -keskus (03) 342 3760
E-post
   
Nättjänster 

Avtal om äktenskapsförord

Beställ äktenskapsförord genom att fylla i uppgifterna nedan. Priset för äktenskapsförord är 91 euro.

Part 1
Namn *

Personbeteckning *

Adress *

Part 2
Namn *

Personbeteckning *

Adress *

Äktenskapsförordet är i kraft endast om äktenskapet /det registrerade parförhållandet upphör genom skilsmässa/upplöses.
Äktenskapsförordet är i kraft om äktenskapet/det registrerade parförhållandet upphör genom skilsmässa/upplöses eller genom den andra partens död.

Äktenskapsförordet gäller båda parter.
Äktenskapsförordet gäller endast den ena parten. Vilken av parterna?
Namn

Äktenskapsförordet gäller all egendom .
Äktenskapsförordet gäller endast viss egendom. Vilken egendom?
Specificering av egendomen

Vigseldatum/registreringsdatum *

Tilläggsuppgifter

Beställarens kontaktuppgifter
Namn *

E-post *

Telefon *

Adress *

BESTÄLLNINGSVILLKOR: Äktenskapsförordet skickas till beställarens e-postadress inom tre vardagar från att beställningen mottagits. Äktenskapsförordet utfärdas på basen av de uppgifter beställaren har uppgett. Beställaren ansvarar för rättsligheten av de uppgifter som uppgetts. Utfärdande av äktenskapsförord inkluderar inte avtalets registrering vid magistraten. Priset för äktenskapsförord som beställs via nättjänsten är 91 euro. Fakturan sänds samtidigt med äktenskapsförordet till beställarens e-postadress. Betalningstiden är 14 dagar. Genom att godkänna beställningsvillkoren godkänner beställaren att utförandet av tjänsten påbörjas. Beställaren har inte avbeställningsrätt enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel 15 §, när elektroniskt utförande av tjänsten med beställarens godkännande har påbörjats innan avbeställningstiden har upphört.

Jag accepterar beställningsvillkoren för nättjänsten .© KOSILA - Powered by DN 10